Undervisningsfilm

Historiske møller

Værten tager sammen med Danmarks førende mølleekspert Lise Andersen på en rejse gennem Danmark for at undersøge de forskellige teknologiske udviklingstrin i de gamle produktionsmøller. Fra de helt simple vandmøller, til stubmøllen og frem til den sidste generation af kornproducerende møller; den hollandske mølle.

Elektriske møller

Hvordan gik Danmark fra vindmøller, som malede korn, til vindmøller, som genererer elektricitet? 

Fremtidens energikilde

Hvorfor satsede Danmark på vindenergi til at være vores vedvarende energikilde? I filmen undersøges de udfordringer, vi står overfor, for at nå regerings klimamål om at være fuldstændig uafhængige af fossile brændstoffer og kigger på andre vedvarende energiformer, som spiller en rolle i Danmark.

Hvor skal en mølle stå?

Der tages afsæt i et bestemt vindmølleprojekt ved Jammerland Bugt og de fordele og ulemper der er ved at oprette en vindmøllepark.

At bevare kulturarven

Restaureringen portrætteres af dyrehavemølle og de passionerede møllefolk, som vil bevare den

Danske byggetraditioner

Vi følger de sidste danske møllebyggere, der er tilbage i Danmark og deres reflektioner over, hvorfor de danske møllebyggetraditioner er truet.

Projektet er støttet af