Analysemodel til teknologihistoriske analyser

Når du skal foretage en teknologihistorisk analyse på de tre niveauer
 a) Hvilken teknologi er der tale om? (redegørelse)
 b) Hvorfor og hvordan blev teknologien udviklet og taget i brug? (analyse)
 c) Hvilke konsekvenser fik teknologien? (vurdering)
kan du med fordel anvende denne model i dit arbejde:

NB: Modellen er beregnet til analyse af en bestemt teknologi eller opfindelse og egner sig ikke til en bred fremstilling af en historisk periode.
I modellen er de tre ovenstående spørgsmål udvidet således at selve teknologien (a), baggrunden (b) og konsekvenserne (c) foldes mere ud. Figuren viser hvordan undersøgelsen af møllernes betydning kan udvides i bredden og dybden.
På denne model er de vigtigste af de spørgsmål man skal stille, medtaget. Øverst har vi selve teknologien, den genstand vi analyserer. Til venstre årsagerne til at den er blevet opfundet, og hvordan opfindelsen gik til. Til højre har vi resultatet eller konsekvenserne af opfindelsen. Og nederst vurderingen – hvor mange stjerner skal teknologien have.

Modellen forsøger at komme omkring de fleste spørgsmål man kan stille når man skal lave en teknologihistorisk analyse af forskellige historiske møller.
Her en liste over mulige spørgsmål – listen er baseret på den ovennævnte model.

 1. Hvilken teknologi/hvilket produkt er der tale om – med en kort beskrivelse af udseende, størrelse, materialer mv.
 2. Hvordan virker teknologien/produktet – specielt hvad der adskiller det fra andre lignende eller tilsvarende teknologier/produkter.
 3. Hvordan bruges teknologien/produktet – evt. hvordan kan det bruges. Herunder om man skal nogen særlig viden for at bruge/betjene det, om prisen gør at ikke alle vil kunne få adgang til det samt om det kræver en særlig styrke eller særlige færdigheder at bruge/betjene det.
 4. Hvorfor er teknologien/produktet produceret eller opfundet – og hvordan er det blevet opfundet, og af hvem (person eller virksomhed)?
 5. Hvordan blev teknologien/produktet modtaget – gjorde man evt. noget for at fremme modtagelsen?
 6. Hvis der var modstand, hvad skyldtes da denne?
 7. Hvilke (økonomiske, politiske, samfundsmæssige osv.) konsekvenser har teknologien/produktet fået – herunder hvordan den har forandret den måde vi mennesker lever på?
 8. Hvilke fordele har teknologien/produktet – på langt sigt og på kort sigt?
 9. Hvilke ulemper har teknologien/produktet – på langt sigt og på kort sigt?
 10. Hvis der har været ulemper, hvordan har man så løst eller imødegået dem – proaktivt og/eller reaktivt?
 11. Hvilken betydning har teknologien/produktet haft for konkurrenterne?
 12. Har teknologien/produktet samlet set været til fordel eller til ulempe – evt. hvor stor fordel eller hvor ulempe?
 13. Hvad kunne der været sket hvis den pågældende teknologi ikke var blevet opfundet – eller det pågældende produkt ikke sendt på markedet?

Projektet er støttet af