Folkeskolen Lærervejledning

Vindmøller i Danmark

Der bliver flere og flere mennesker på jorden og samtidig bliver der flere der har et liv hvor de har et stort energiforbrug. Det er en udvikling der stiller store krav til vores energiforsyning da vi samtidig gerne vil mindske udledningen af drivhusgasser for at undgå klimaforandringer. I Danmark har vi en lang tradition for møller, så dette forløb er en historie om alt fra ingeniørkunst, kulturhistorie, bygningsarv til samfundsudvikling. Men det er også en historie, som peger frem og rummer nøglen til at forstå, hvordan Danmark som et af verdens allermindste lande den dag i dag spiller en markant rolle blandt verdens allermest toneangivende indenfor udviklingen af vedvarende energi.

Dette undervisningsforløb sætter fokus på netop vindmøllerne, med udgangspunkt i et spørgsmål om det er en god ide at bygge en vindmølle i skolegården. Det er ikke et spørgsmål der kan svares entydigt på, men i materialet kommer eleverne rundt om fordele og ulemper ved vindmøller og får en forståelse for hvordan en vindmølle kan indgå i energiforsyningen. Forløbet kan bruges som et fællesfagligt fokusområde men kan også bruges i den almindelige undervisning i fysik/kemi og geografi. Historien om møllerne bliver på den måde et tydeligt og godt eksempel på, hvordan naturfaglig viden og argumentation bliver brugt i  hverdagen, og sat ind i en kontekst der både rummer det historiske, nutidige og fremtidige perspektiv.

Målgruppen for forløbet er elever i 7.- 10. klasse og deres undervisere.

Undervisningsmaterialet kan benyttes til det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan samt i færdigheds- og vidensområdet Energiforsyning fra læseplanerne for 9. – og 10. klasse.

I forløbet tages der udgangspunkt i spørgsmålet:

Er det en god ide at bygge en vindmølle i skolegården?

Umiddelbart et simpelt spørgsmål, men der er flere forskellige svar på spørgsmålet – det skal undersøges i dette forløb. Forløbet er bygget op omkring fire hovedtemaer, der hver især bidrager til at svare på spørgsmålet om det er en god ide at bygge en vindmølle i skolegården. Til sidst skal eleverne give deres eget svar på spørgsmålet og give en vurdering af de forskellige faktorer der spiller ind på deres svar.

De fire hovedtemaer er:

Hvorfor blæser det?

Hvad er energi?

Hvordan bliver vind til strøm?

Hvor skal vindmøllerne stå?

I forløbet er der to forskellige slags sider:

VIDEN OM-siderne giver teoretisk viden.

UNDERSØG-siderne beskriver elevaktiviteter, hvor der skal undersøges forskellige problemstillinger.

UNDERSØG-siderne er opbygget efter ABC-metoden, som introduceret af Astra.dk i arbejdet med Science Talenter.

De tre indholdsniveauer omsættes til tre forskellige niveauer:

Niveau A: Basisniveau

Løse enkle opgaver, hvor grundlæggende viden og færdigheder anvendes på en let opgave; måske selvstændigt at løse (næsten) den (samme) opgave, som læreren har gennemgået.

UNDERSØG-siderne er opbygget efter ABC-metoden, som introduceret af Astra.dk i arbejdet med Science Talenter.

De tre indholdsniveauer omsættes til tre forskellige niveauer:

Niveau A: Basisniveau

Løse enkle opgaver, hvor grundlæggende viden og færdigheder anvendes på en let opgave; måske selvstændigt at løse (næsten) den (samme) opgave, som læreren har gennemgået.

Niveau B: Det almindelige niveau

Løse opgaver af stigende sværhedsgrad, hvor grundlæggende viden og færdigheder bruges, gerne integreret i opgaver, der stiller krav om brug af forskellig viden og færdigheder, så der skal skelnes og vælges mellem færdigheder for at løse opgaven i sin helhed.

Niveau C: Ekspertniveau

Refleksioner over rækkevidden af de tilegnede færdigheder, kritisk diskussion af den tilegnede viden, selvstændigt finde sammenhænge, hvor de tilegnede færdigheder kan bruges, opfinde produkter hvori viden og færdigheder kan indgå og tilsvarende.

Da forløbet om vindmøller indholdsmæssigt er fælles for klassen, er modellen velegnet, når der skal planlægges differentieret i et læringsmiljø, hvor eleverne har vidt forskellige viden- og færdighedsniveauer. Når indholdet planlægges med opgaver på alle tre niveauer, er der opgaver til elever på A-niveau, der kræver megen støtte i tilegnelsen af indholdet i den planlagte undervisning, og der er god progression hele vejen op til C-niveau.

Det er altså ikke meningen at alle elever skal lave alle undersøgelser. Du skal som lærer i samarbejde med eleverne udvælge hvilke undersøgelser hvilke elever skal lave, alt efter deres niveau.

Projektet er støttet af