Intro

Der har været vindmøller i det danske landskab i mange hundrede år. Oprindeligt er de blevet brugt til at omdanne vindens energi til mekanisk arbejde. Det kunne være for at få malet korn eller pumpet vand.

Når vi tænker på en vindmølle i dag, så tænker vi højst sandsynligt på et apparat der kan omdanne vindens energi til elektrisk energi. En moderne vindmølle består af en række bestanddele, som det ses på figuren her:

Vindmøllen består af et tårn fastgjort til et stort fundament. Tårnets funktion er at løfte nacellen (møllehuset) højt op i luften. Mellem tårn og nacelle er placeret et leje der gør at nacellen kan drejes efter vindretningen. At dreje møllen kaldes at krøje møllen og derfor kaldes det for et krøjesystem. På nacellen er rotoren, møllens vinger, fastgjort, typisk har en vindmølle tre vinger. Når vinden blæser får det møllens vinger til at dreje rundt omkring en aksel der er tilsluttet en gearkasse der så igen er tilsluttet en generator der laver strøm. Den producerede strøm kommer igennem en transformerstation og sendes ud på elnettet til forbrugerne.

I dette forløb skal i arbejde mere med vindmøller og deres betydning i Danmark.

Der bliver flere og flere mennesker på jorden og samtidig bliver der flere der har et liv hvor de har et stort energiforbrug. Det er en udvikling der stiller store krav til vores energiforsyning da vi samtidig gerne vil mindske udledningen af drivhusgasser for at undgå klimaforandringer. I Danmark har vi en lang tradition for at have vindmøller, men hvilken betydning har de for klimaforandringerne?

I forløbet tages der udgangspunkt i spørgsmålet:

Er det en god ide at bygge en vindmølle i skolegården?

Umiddelbart et simpelt spørgsmål, men der er flere forskellige svar på spørgsmålet – det skal undersøges i dette forløb. Forløbet er bygget op omkring fire hovedtemaer, der hver især bidrager til at svare på spørgsmålet om det er en god ide at bygge en vindmølle i skolegården. Til sidst skal i give jeres eget svar på spørgsmålet og give en vurdering af de forskellige faktorer der spiller ind på jeres svar.

De fire hovedtemaer er:

Hvorfor blæser det?

Hvad er energi?

Hvordan bliver vind til strøm?

Hvor skal vindmøllerne stå?

Projektet er støttet af