Viden om – Hvorfor blæser det?

Når vi mærker vind er det luft der bevæger sig, men hvorfor bevæger luften sig egentlig?

Luftens tryk vil altid prøve at udligne sig – skabe balance. Den vind vi mærker er luft der bevæger fra højtryk til lavtryk. Vi kender det hvis man puster luft i et cykeldæk. Når der presses mere luft ind i dækket der bliver højtryk inde i dækket. Hvis vi til gengæld åbner for ventilen vil luften sive ud af dækket, bevæge sig fra højtryk til lavtryk.

På figur 1 er luftmolekylerne fordelt jævnt, der er ikke forskel i lufttrykket. På figur 2 er luftmolekylerne ikke fordelt jævnt, der hvor de er presset sammen er der mange luftmolekyler pr. rumfangsenhed – det kaldes et højtryk. Der hvor der ikke er så mange luftmolekyler er der et lavtryk.

Viden om – Lokalt og globalt vindsystem.

Det globale vindsystem:

Det er solen der skaber vind på jorden. Solen opvarmer ikke jorden lige meget alle steder, ved ækvator bliver jorden f.eks. opvarmet mere end andre steder og luften udvider sig og stiger til vejrs. Når luften stiger op vil den blive presset sammen i de øvre luftlag – der dannes et højtryk. Omvendt bliver der dannet et lavtryk ved jordoverfladen da noget af luften har bevæget sig op. Når vi taler om vejret er det de høj- og lavtryk der dannes ved jordoverfladen der er bestemmende for hvilket vejr og vind vi har.

Omkring 30. breddegrad synker luften ned igen og der dannes et højtryk ved overfladen. Ved ca. 60. breddegrad stiger luften og der dannes et lavtryk ved overfladen. På den måde cirkulerer luften mellem høj- og lavtryk og skaber det globale vindsystem.

Det lokale vindsystem:

Der er forskel på hvor hurtigt vand og land opvarmes. Det kræver mere energi at opvarme vand end land, derfor bliver landområder hurtigere opvarmet end vand. Når et område bliver opvarmet vil luften stige til vejrs, da det sker hurtigere på land end vand vil der blive dannet et lavtryk ved landoverfladen og et højtryk ved havoverfladen – vinden vil derfor oftest gå fra vandområder til landområder.

Viden om – Vindrose

 

En vindrose viser vindretning og vindstyrke for et bestemt sted. Vindrosen viser altså et gennemsnit af alle de måder vinden kan blæse på – på et bestemt sted.

Vi ser på et eksempel:

Opgaver

Undersøg – Vindmåler A+B

Undersøg – Vindmåler C

Undersøg – Vindrose A+B

Undersøg – Vindrose B+C

Projektet er støttet af