Viden om – Hvor skal vindmøllerne stå?

Når man skal placere en vindmølle er det selvfølgelig vigtigt at det blæser. Hvor meget vind der er på et givent sted i landskabet afhænger ud over høj- og lavtryk også af jordoverfladens ruhed.

Et landskabs ruhed opdeles i en skala fra 0 til 4, og i et energiindeks der er udtryk for hvor mange procent energi der er tilbage i vinden i forhold det optimale landskab.

Ruhedsklasse

Energiindeks (%)

Landskabstype

0,0

100

Vandoverflade

0,5

73

Åbent landskab med glat overflade (fx asfalteret landingsbane)

1,0

52

Åbent fladt landbrugsområde

1,5

45

Landbrugsområde med kun meget spredt bebyggelse

2,0

39

Landbrugsområde med spredt bebyggelse

2,5

31

Landbrugsområde med bebyggelse og buske

3,0

24

Små byer eller skov

3,5

18

Byer med høje bygninger

4,0

13

Store byer med meget høje bygninger

Ud over landskabets ruhed er der også andre faktorer der er vigtige for vindmøller placering som ikke umiddelbart kan måles – fx hvordan ser vindmøllen ud i landskabet, skæmmer den udsigten eller æstetikken?

Opgave

Undersøg – Hvor skal vindmøllere stå?

Projektet er støttet af