Historiefaglig opgave om de historiske møller i Danmark

Målgruppe og niveau:
På HTX kan opgaven indgå som del af arbejdet med teknologihistorie i faget idehistorie B.

Fremgangsmåde og materialer:
Det anbefales at starte med at se hele første program i tv-serien ”Møller, magt og mennesker”. Herefter skal eleverne læse dokumenterne ”Vandmøllen”, ”Vindmøllen” og ”Vindmøllernes historie”.
En forudsætning er kendskab til analysemodellen samt kendskab til mølletyperne. Læs mere i undervisningsbeskrivelsen.

Gennemfør en teknologihistorisk undersøgelse af en historisk mølletype i Danmark.

Undersøgelsen skal besvare følgende spørgsmål:

Hvilken teknologi er der tale om? (Redegørelse)
Hvorfor og hvordan blev teknologien taget i brug? (Analyse)
Hvilke konsekvenser fik teknologien? (Vurdering)

Projektet er støttet af