Vindmøllers effektivitet

Linksamling

Link som kan bruges til projektet

https://videnomvind.dk

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

https://winddenmark.dk

Wind Denmark arbejder med politisk interessevaretagelse og rådgivning af medlemmer, herunder særligt med at sikre rammer for vidensdeling og netværk på tværs af den danske vindsektor. Samtidig er Wind Denmark talerør for den danske vindsektor og sektorens ca. 32.000 ansatte og 30.000 vindmølleejere.

https://www.emd.dk/el/

Værktøj til analyse af elpriser og elproduktionstyper.

http://kort.erst.dk/spatialmap?profile=vindmoeller

Erhvervsstyrelsens oversigt over vindmølle, vindforhold lokalplaner m.m. i Danmark.

https://vindinfo.dk}

Vindinfo er en genvej til statslig information om vindmøller. Siden er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. Ved hjælp af en kort introduktion, bliver du vist vej til information på de enkelte styrelsers hjemmeside.

https://www.windy.com/?55.390,10.520,5

Hjemmeside med aktuelle vinddata.

https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/vedvarende-energi-mit-str%C3%B8mforbrug-og-design-af-et-vedvarende-energisystem

Øvelse omhandlende FNs verdensmål og energiproduktion.

https://www.poullacour.dk/

Poul la Cour-museets hjemmeside. Her kan bestilles øvelser og der kan findes undervisningsmateriale.

https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic

Oversigt over elpriser i realtid.

https://energinet.dk/

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

https://www.seas-nve.dk/vindmoeller

Hjemmeside, der forklarer det grundlæggende og almene om vindmøller.

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-om-vindenergi

Energistyrelsens side med fakta om vindenergi. Her kan handleplaner, love og regler også findes.

https://www.danskenergi.dk/nyheder/danmark-saetter-ny-rekord-vind

Dansk Energis fortælling om ny dansk rekord i andel af vindenergi.

Projektet er støttet af