Undervisningsbeskrivelse til forløb om de historiske møller i Danmark

For Historie A på STX og Historie B på HF
Møllerne i Danmark er en væsentlig del af danskernes fælles historie og kulturarv. Dette undervisningsmateriale er tilrettelagt så det både kan anvendes på STX og på HF.

Forankring i bekendtgørelsen og faglige mål

Store dele af bekendtgørelsen for historie på STX og HF er identisk. Fagets identitet handler om fortidige forhold og beskæftiger sig med hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tiden frem til i dag. Faget skal give eleverne indsigt i og forståelse af at fortidige forhold har betydning for hvordan verden er indrettet i dag. Arbejdet med faget skal give eleverne redskaber til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet historisk materiale.
Særligt tre faglige mål skal fremhæves her. Eleverne skal arbejde med 1) Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion, 2) samspillet mellem natur, kultur, individ og samfund i et historisk perspektiv, 3) skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer.
For punkt 2 er kravet skærpet for A-niveau elever idet de skal kunne ”analysere eksempler herpå”. Dette skal der tages højde for i det konkrete arbejde med opgaven. For de dygtigste elever på HF vil det være oplagt at lade dem analysere som på A-niveau – dog under vejledning af læreren. For de dygtigste elever på A-niveau vil det derimod være oplagt at lade dem arbejde mere selvstændigt med opgaven. Opgaven kan løses som ”projekt” efter en indledende fælles opstart med udgangspunkt i tema og første film i serien.

Forløb og arbejdsform

Hvordan forandrede de danske møller gennem teknologisk udvikling levevilkårene for det danske folk gennem tiden? For at forstå dette må det undersøges hvordan naturen og menneskernes udnyttelse af denne formede teknologier, der udvikledes under input af samtidig udvikling i viden. Er der en forbindelse mellem traditionen for møllebyggeri gennem århundrede og Danmarks position som førende nation på vindenergi i dag?
Forløbet om de historiske møller i Danmark kan naturligvis tilrettes forskelligt bl.a. afhængig af skoleform, modullængde osv. men en grundskitse kunne se således ud:

 Modul 1: Introduktion til forløb, faglig forankring og faglige mål. Herefter ses den første film i tv-serien efterfulgt af en kort opsamling.
 Modul 2: Læsning af dokumenterne om ”vandmøllen” og ”vindmøllen”. Arbejde med disse på klassen. Gruppeinddeling. Introduktion til opgaven.
 Modul 3-5: Introduktion til Aktør-struktur tilgangen (modul 3) herefter arbejde med opgaven i grupper. Materialebank til rådighed. Underviser er konsulent.
 Modul 6: Fremlæggelser. Variationsmulighed i præsentationsform.

NB: Det kan være sjovt for eleverne at besøge en af de gamle møller og har I mulighed for det, så er der her information og kort over historiske møller i Danmark.

Møllekort på Google maps (vand og vindmøller)

Vandmølle arkiv (kun vandmøller)

Et besøg kan fx tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
Hvilken mølletype er der tale om? Hvordan kommer det konkret til udtryk?
Hvorfor ligger møller hvor den gør?
Hvordan virker møllens teknik? Hvad er det for en teknologi?
Hvad har det krævet af kompetencer at betjene møllen?
Hvilken produktionskapacitet har møllen haft?
Er der sket udviklinger på produktionskapaciteten gennemtiden?
Indplacer møllen i mølletypologi og tid
Hvordan vedligeholdes møllen? Hvorfor bevares møllen?
Hvilket samfundsmæssigt behov har møllen dækket?
Hvem har bygget og ejet møllen – og hvilken betydning har det haft?

Projektet er støttet af