Historiefaglig opgave om de historiske møller i Danmark

Opgave til historiefagligt arbejde på STX og HF.

Målgruppe og niveau:
På STX kan opgaven indgå som et projekt for en STX-klasse, hvor de på baggrund af undervisning og materialesamlingen kan udarbejde en skriftlig besvarelse af problemformuleringen. Det kan også besvares som innovative produkter (podcast, vodcast og. lign.). Endelig kan det danne basis for synopsis-træning. Se undervisningsmateriale.

Fremgangsmåde og materialer:
Det anbefales at starte med at se hele første program i tv-serien ”Møller, magt og mennesker”. Herefter læses dokumenterne ”Vandmøllen” og ”Vindmøllen”. Alle elever skal introduceres til (have kendskab til) aktør-struktur tilgangen. Se skema. Se filmen om Poul La Cour. Supplerende materialer kan læses.

Opgavens problemformulering:

Hvordan udviklede Danmark sig fra en lille vandmøllenation til en førende vindmøllenation?

Redegør for de tre generationer af historiske møller i Danmark (vand-, stub- og hollænder) med fokus på forskelle i teknik, kapacitet og innovation.

Redegør for møllernes funktion for ejerne og brugerne

Analyser årsager til udbredelsen af vandmøller i Danmark i middelalderen. Aktør-struktur tilgang kan inddrages.

Analyser årsager til at vindmøller gradvist udkonkurrerer vandmøller i Danmark. Aktør-struktur tilgang kan inddrages.

Diskuter hvorfor Danmark blev en førende vindmøllenation i 1900-tallet. Inddrag en vurdering af Poul La Cours betydning samt vurder kildernes fremstilling af Poul La Cour.

Projektet er støttet af