Vindmøller i Danmark

Der bliver flere og flere mennesker på jorden og samtidig bliver der flere der har et liv hvor de har et stort energiforbrug. Det er en udvikling der stiller store krav til vores energiforsyning da vi samtidig gerne vil mindske udledningen af drivhusgasser for at undgå klimaforandringer. I Danmark har vi en lang tradition for møller, så dette forløb er en historie om alt fra ingeniørkunst, kulturhistorie, bygningsarv til samfundsudvikling. Men det er også en historie, som peger frem og rummer nøglen til at forstå, hvordan Danmark som et af verdens allermindste lande den dag i dag spiller en markant rolle blandt verdens allermest toneangivende indenfor udviklingen af vedvarende energi.

Dette undervisningsforløb sætter fokus på netop vindmøllerne, med udgangspunkt i et spørgsmål om det er en god ide at bygge en vindmølle i skolegården. Det er ikke et spørgsmål der kan svares entydigt på, men i materialet kommer eleverne rundt om fordele og ulemper ved vindmøller og får en forståelse for hvordan en vindmølle kan indgå i energiforsyningen. Forløbet kan bruges som et fællesfagligt fokusområde men kan også bruges i den almindelige undervisning i fysik/kemi og geografi. Historien om møllerne bliver på den måde et tydeligt og godt eksempel på, hvordan naturfaglig viden og argumentation bliver brugt i  hverdagen, og sat ind i en kontekst der både rummer det historiske, nutidige og fremtidige perspektiv.